Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
TERRASL. V. H. EUPHRAAI- EN TIGRISSTELSEL. § 27. 127
§ 27.
AZIATISCH TURKIJE.
Aziatiscli Turkije omvat, behalve de reeds in § 26 behandel-
de kuststreken van Arabië (Hedsehas en Jemen), alle landen van
den westelijken rand van het Iran-plateau af tot aan de Middel-
landsche zee en den Archipel, namelijk:
I. KOERDISTAN.
Dit nog steeds weinig bekende en bijna ondoordringbare grens-
land aan de zijde van Perzië (waartoe ook een gedeelte van
Koerdistan behoort, zie bl. 119) ligt op het terras van Irans west-
zijde en bestaat uit afgezonderde dorpen zonder eenig staatkun-
dig verband.
Van Xenophons tijden af, die (tusschen de zoutaardige Alpen-
meren Urmia en Wan) met zijne 10000 Grieken den bewonderens-
waardigen togt volbragt, tot op den huldigen dag zijn hier de na-
tuur- en volkstoestanden onveranderd gebleven. De Koerden (deels
Mohamedanen, deels Christenen), die sedert het begin der ge-
schiedkundige tijden dit gedeelte van het Zuid-Armenisehe hoog-
land bewonen en met geheel hun ziel aan hun aloud vaderland
hangen, zijn een werkelijk landbouwend volk. Alleen in den zomer
verwisselen zij hunne vaste woningen tegen tenten uit zwart gei-
tenhaar gemaakt, om, wanneer de Alpenweiden van de sneeuw be-
vrijd zijn, hunne kudden uit de streek der boomen in die der wei-
den over te brengen. Hunne hoofdstad Diarbekr (40000 inwon.),
aan den Tigris, maakt de taal- en voLkengrens uit tusschen de
Turken en Arabieren; de Arabier kan evenmin in het gebergte bin-
nendringen als de Koerd in de woestijn.
II. TERRASLAND VAN HET EUPERAAT- EN TIGRISSTELSEL.
Te allen tijde heeft dit grootste Voor-Aziatische stroomstelsel zoo-
wel een geographisch als een historisch centrum gevormd; want
het deelt Voor-Azië (in ruimen zin) in twee verschillende werel-
den : de Syrisch-Arabische en de Perziseh-Medische, tusschen welke
het dikwijls een middenpunt geworden is van eene zich naar beide
zijden uitstrekkende heerschappij: de Assyrisch-Babylonische, de
Macedonische en ten laatste het Kalifaat. In de oudheid was deze
heerlijke stroomvlakte met een tal van steden bedekt, die tegen-
woordig bijna niets meer zijn dan puinhoopen. ,