Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
126 HET SCHIEREILAND SINAÏ. § 26.
11. HET SCniEKEILAKD SINAÏ.
De verbinding tusschen Azië en Afrika, of liever tusschen
Arabië en Egypte, wordt gevormd door een schiereiland, dat in
't oosten begrensd is door de golf van Akaba, in 't westen door
die van Suez en in 't noorden door Palestina. Het draagt bij
de schrijvers gewoonlijk den naam van Petreïsch Arabië (naar
de vroegere hoofdstad, thans bouwvallenstad Petra — dus niet:
„steenachtig Arabië!", dien de inboorlingen niet kennen; ook
hebben de Arabieren het nooit tot Arabië gerekend. Daarom
heeft men (Eitter) het in den jongsten tijd naar den berg Sinaï,
die den hoofdvorm van het verreweg belangi-ijker, zuidelijke
deel uitmaakt, het schiereiland Sinaï genoemd. Deze groep
verheft zich tusschen de beide golven eensklaps loodregt en
steil uit eene groote zeediepte (1000—1200') tot eene hoogte
van 7000—8000'.
Tot den Sinaï, dien de inheemsche Bedoeïnen Mozesberg noemen, be-
hoort de Horeh („de lagere verdieping van den Sinaï") met de Elias-
kapel, die volgens de legende tot verblijf van dezen profeet diende. Van
hier uit komt men in y^ uur op den Sinaï, den berg der wetgeving,
welks top 700' hooger (7000' boven de zee) is. Christelijke bedevaartgan-
gers verceren hier de plaats, waar Mozes de wet ontving; Arabieren doen
eene bedevaart herwaarts, omdat zij gelooven, dat Mohamed aldaar 40 da-
gen vastte, en de Bedoeïn kust op eene nabij zijnde rots het afdruksel van
Mohameds voetstappen. Aan den voet van dezen berg, zoo eerwaardig
voor dc belijders der drie monotheïstisch e hoofdgodsdiensten (Joden, Chris-
tenen, Muzelmannen), ligt het Sinaï- of Katharinen-klooster met
gasthuis, midden in de grootste woestenij, door sterke kloostermuren, die
keizer Justinianus heeft laten bouwen, tegen de vijandelijke Bedoeïnen
beveiligd, waar sedert eeuwen de Christelijke pelgrims gastvrij door de
monniken worden opgenomen, 't Is eene buitengewoon groote inrigting
met 8—10 klimmende en dalende pleinen en vele (29) kapellen voor dc
verschillende Christelijke sekten, waaruit vroeger de pelgrimstogten be-
stonden.
De meeste bewoners van het Sinaï-schiereiland zijn Bedoeïnen,
onder wie reeds een kiem van beschaving (grondbezit, regten) zich
schijnt te zullen ontwikkelen.