Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET NOORD- EN ZUIDELIJK BINNENLAND. § 26. 125
Het is eene der schoonste steden van het oosten en insgelijks het doel der
bedevaarten, omdat de hoofdmoskee het graf van den profeet bevat; nog-
tans is het bezoeken daarvan niet geboden, zoo als dat van den Kaaba te
Mekka, maar wordt onder de verdienstelijkste werken gerekend, en van
de pelgrims, die Mekka bezoeken, gaan er zeker een derde ook naar Me-
dina. Een aanzienlijk handelsverkeer is hier niet tot stand gekomen.
4. Het noordelijke binnenland of Nedsjed (Nedjd,
Nedseh) is een afzonderlijk, door hoogland van het Aziatisch
vastland gescheiden bergland, dat grootendeels den plateauvorm
heeft, èn als het ware het Arkadië der Arabieren uitmaakt. Het
is rijk aan weiden, daarom het vaderland van 't paard en den
kameel.
De paarden worden voor de schoonste der wereld gehouden; zij on-
derscheiden zich evenzeer door hun ligten, ranken, hoogen ligchaams-
bouw en de buitenwone beweegbaarheid der ledematen, als door hunne
kracht bij rooftogten; de volbloed-paarden dragen aan den hals een zakje
met een stuk gazellenleder, waarop hun geslachtsboom vermeld staat.
De kameel wordt tot den veldbouw gebruikt, maar is, even als het
paard, tevens een hoofdartikel van uitvoer.
Naast het aartsvaderlijke leven der Bedoeïnen, dat hier sedert
duizende jaren onveranderd gebleven is, is ook de handelsgeest hier
te huis en overwegend. Maar het meeste belang verdient dit bin-
nenland als de zetel van de sekte der Wechabiten, die in het
begin der 19de eeuw hunne heerschappij over geheel Arabië uit-
strekten en zelfs de naburige landen bedreigden, totdat de paeha
van Egypte hen door een uiterst bloedigen oorlog onderwierp
(1819).
5. Het zuidelijk binnenland tusschen Jemen en Oman
is eene woestijn, die zich in de grootste breedte van het schier-
eiland van het eene einde tot het andere uitstrekt.
Deze woestijn is in den zomer geheel onbewoond; 's winters,
wanneer de regen wat gras doet opkomen, trekken geheele stam-
men uit Nedseh, Hedsehas en Jemen, dus uit het noorden en wes-
ten, met hunne kudden in de aan hun gebied grenzende deelen der
woestijn. Men wil, dat het oostelijk gedeelte niet den minsten plan-
tengroei heeft en dus eene uitzondering zou maken op de algemeene
gesteldheid der Arabische woestijnen, waar zich na den regentijd
planten vertoonen, en die derhalve maar tijdelijke woestijnen en
van de verzengde steppen in Nubië zeer verschillend zijn.