Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 MEKKA EN MEBINA. § 26.
zeehaven is Mokka, binnen de straat, de hoofdmarkt voor den
uitvoer van koffij en den invoer van Indische waren.
h. Het noordwestelijk landschap Hedschas (Hidjaz) of het
gebied der voor heilig gehouden steden Mekka en Medina,
vormt ook een Turksch ejalet met twee provinciën: Mekka en
Medina. De havenstad is Dschidda (40 000 inwoners).
De stad Mekka (45000 inwoners), ofschoon zich „moeder der steden"
noemende en nog andere pralende titels voerende, ligt in een naauw,
zandig, door woeste hoogten en zandvlakten omgeven dal, en heeft wei-
nig uitgestrektheid, wanneer men de lang gerekte voorsteden niet medere-
kent. De eenige openbare plaats wordt geheel door dc vierhoekige hoofd-
moskee met hare pleinen en zuilenrijen ingenomen. Dit godsdienstig mid-
denpunt der geheele iMohamcdaansche volkenwereld bevat een open plein,
in welks midden de uit groote graauwe steenen opgetrokken (40' hooge)
Kaaba staat, met den vermaarden zwarten steen 1), die, naar men zegt,
uit het paradijs afkomstig is en door welks aanraking men vergiffenis
zijner z(»uden en toegang tot het paradijs van den profeet krijgt. Eene
dergelijke werking, en tevens bevrijding van alle ziekten, schrijft men toe
aan het water uit de bron Semsem (met veel bassins). Jaarlijks doen in
(3—4) bepaalde, heilige maanden honderd duizenden pelgrims uit de meest
verschillende wereldstreken (van Marokko tot aan den Indischen archipel,
en van den Niger tot aan de Chinesche grenzen) eene bedevaart derwaarts,
niet alleeu om te voldoen aan het gebod van den koran en verdiensten
voor den hemel te vergaderen, maar ook om handel te drijven (en daar-
door de reiskosten te dekken); want de pelgrimskaravanen genieten, als
heilig zijnde, in alle Mohamedaansche landen volkomen veiligheid. Op
die wijze is aan den bedevaartstijd de grootste jaarmarkt van het oosten
verbonden geworden. Daarom leeft bijna de geheele bevolking van Mekka,
zelfs de dienaren van den tempel, van een zeer winstgevenden handel,
daar zij de waren, in Dschidda, Mekka's haven, ingekocht, ten tijde
der bedevaart duur verkoopen en dikwijls door bedrog en afzetterij in
het verkeer met pelgrims, die meestal alleen vreemde talen spreken, hunne
winst nog aanmerkelijk verhoogen.
Ongeveer 50 mijlen ten noorden van Mekka ligt de tweede hoofdstad
van Hedschas, Medina (18 000 inwoners), aan den rand der groote Ara-
bische woestijn, in de laagste (en daarom door den zamenloop der wate-
ren vruchtbare) inzinking van eene (minstens 3000' hooge) hoogvlakte.
1) Volgens nieuwere onderzoekingen is de zwarte steen een meteoor-
steen, die reeds lang voor Mohameds optreden door de heidensclie be-
woners van Arabië vereerd wevd.