Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
TÜRKESTAN. § 25. 119
het plateau van Armenië, is een wild en tevens liefelijk Alpenland,
waar op de hoogten de sneeuw 9 maanden blijft liggen, maar in
vele dalen eene eeuwige lente heerscht. De hoofdstad Tabris (Te-
bris, Tauris met 160 000) is reeds door eene telegraaflijn met Te-
heran verbonden.
bb. Van Koerdistan (het oude Assyrië) behoort wel een klein
gedeelte tot het Perzische, maar het grootste tot het Turksche rijk.
d. De noordelijke provinciën zijn de kleinste en de minst
beteekenende; Medsched, onder anderen, heeft slechts 100 000
inwoners.
§ 25.
TVRKESTAN OF TOEKAN.
Turkestan (d. i. het land van den Turk) is het land tus-
schen de Kaspische zee (in 't westen) en de westelijke helling
van Midden-Hoog-Azië (in 't oosten), in het zuiden begrensd
door den Hindoe-Koe en zijne westelijke voortzetting, in het
noorden zonder natuurlijke grenzen. Die westelijke helling van
Hoog-Azië vormt een Alpenland met twee hooggebergte-ketenen,
den Mustagh en den Beloertagh, tevens het gewigtigste deel van
het geheel; het overige bestaat uit laagland, dat eens waar-
schijnlijk door de zee bedekt was, die bij het terug wijken het
in de oudheid onbekende (waarschijnlijk met de Kaspische zee
verbonden) meer Aral gevonnd heeft 1). Hierin vallen de
uit het Alpenland komende dubbelstroomen: Syr (Jaxartes) 2)
en Amoe of Gihon (Oxus), die in geheel Azië het armst aan
water zijn.
a. Het Alpenland van Turkestan bevat in de bovenste
terraslanden van den Syi- aa. het khauaat van Khohand (in
het midden der 17de eeuw door een Usbekischen hoofdman gesticht)
met de residentie van den zelfden naam (100000 inwoners?) en
insgelijks in het bovenste terras van den Amoe (eigenlijk in het
1) El. Borsczow, Mitth. über die Natur des Aralo-Kaspischen Flach-
landes, in der Würzburger Naturwissenschaftlichen Zeitschrift, Ier. band.
2) Speciale kaart van den benedenloop dezer rivier in Peterm. Mitth.
1856, VII.