Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
118 GEWIGTIGSTE PEOVINCleN VAN UET PERZ. KIJK. § 24.
Indeeling en topographie.
Het rijk bestaat uit 11 provinciën, zeer verschillend in grootte
(250—6000 □ mijlen). De volgende zijn de voornaamste:
a. De zuidelijke landen:
aa. Earsistan, het eigenlijkePersis, het stamland der Perzen,,
met het onderhoorige Loristan, de grootste der provinciën, aan den
zuidwestelijken rand van 't hoogland en aan de Perzische golf. De
tegenwoordige hoofdstad van Parsistan, Schiras, ligt op het
vruchtbare middenste bergterras, niet ver van het oude Persepolis>
in den zoogenaamden „rozengaard" van Farsistan, die even vermaard
is door zijn klimaat en voortreffelijke vruchten, als door zijne dichters
(Saadi in de 13de, Hafiz in de 14de eeuw).
hh. Ten oosten van Parsistan strekt zich de insgelijks groote
provincie Kirman (het oude Carmanië) tusschen Farsistan en Be-
loedsjistan uit, met de zoutwoestijn van Kirman. Hoofdstad: Kir-
man.
h. Onder de oostelijke landen is
aa. Irak (naast Farsistan de grootste provincie) het eigenlijke
middenpunt des rijks met de vroegere residentie I s p a h a u (180 000
inwoners) en de tegenwoordige Teheran (120 000 inwoners).
Eerst na de verheffing van de tegenwoordige dynastie (der Kadjaren
1798) is Teheran tot residentie gekozen, deels omdat het de natuur-
lijke beheerseheres zoowel van de plateau-wegen als van de dwars-banen
naar het Kaspisehe laagland is, deels omdat hier het gemakkelijkst eene
groote hoeveelheid ruiterij uit de eigene stamverwanten der heerschende
dynastie kan te zamen geroepen worden, ten einde eiken opstand spoedig
te onderdrukken. Maar de ligging der op den vochtigen zontgrond ge-
bouwde stad is zoo ongezond, dat zij in den zomer, als de drooge, ver-
zengende hitte onverdragelijk is, bijna geheel verlaten wordt; het hof
en de geheele gegoede bevolking trekken naar de koelere hoogten (vau
den vulkaankegel van Demawend, ongeveer 20 000' hoog).
bb, Khorasan in-'t noordoosten, waarvan het zuidoostelijk ge-
deelte in het bezit der Afghanen is. Dit koud, ruw land, dat groo-
tendeels bestaat uit steppen- en bergland en woestijnen zonder wa-
ter, is het vaderland der sterkste paarden van Midden-Azië en van
een oorlogzuchtig bergvolk.
c. De westelijke landen zijn:
aa. Azerbeidsjan of Aderbidsjan (het oude Atropatene)»
de noordwestelijke grens, die den overgang uitmaakt van Iran naar