Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
116 OOST- EN WEST-IRAN. § 24.
tijn, zonder bronnen en rivieren en zonder den minsten planten-
groei, met eene reeks van gapende kloven, naakte hoogten en
golvende zandheuvels, waar vreeselijke stormen heerschen en
zandwolken als zuilen (zelfs van 60' middenlijn) door wervel-
winden worden opgestuwd.
De Beloedsjen, die eene met het Perzisch verwante taal
spreken en zich beroemeu, dat zij tot de eerste verspreiders van
den Islam behooren, zijn (gelijk de oude Gedrosicrs) roofzieke no-
maden en voeren met buitengewone stoutheid, list eu snelheid op
kameelen hunne rooftogten tot in afgelegene landen uit. In on-
telbare stammen verdeeld, werden zij van oudsher dikwijls, al was
't dan ook maar voor een korten tijd, de buit van vreemde ver-
overaars.
2. Afghanistan, ten noorden van Beloedsjistan, naar den
kant van Indië door het in de rigting van 't noorden naar 't
ziiiden loopende Soliman-gebergte begrensd, ontvangt zijne
beteekenis door den Kaboel, die naar den Indus vloeit en welks
dal van ouds de lange poort van Iran naar den Pengab, zoowel
voor veroveringen als voor karavanen, vomde.
Daardoor werd Kaboel (met 80000 inwoners) de hoofdstapel-
plaats voor de Indische produkten, die kooplieden uit de meest ver-
schillende streken van Azië aldaar inruilen. De voortzetting van den
sedert duizenden jaren gebruikten „Koningsweg", doet de juist in dit
gedeelte van het hoogland liggende talrijke oasen-groepen aan en
voert over Kandahar (100000 inwoners) naar Herat (45000
inwoners), welke daardoor insgelijks marktplaatsen van den wereld-
handel werden. Nog is Kaboelistan van beteekenis als natuurlijke
scheidsmuur tusschen Oost- en West-Azië, terwijl in West-Kaboe-
listan alle vruchten vau Zuid-Europa in de weelderigste volheid rijp
worden en ook de jaargetijden (vooral winter en lente) aan Europa
doen denken, terwijl in Oost-Kaboelistan al bijna de Indische na-
tuur wordt aangetroffen.
II. WEST-IEAN.
Het Perzische rijk.
Ofschoon Perzië een der aanzienlijkste Aziatische rijken is, heeft
het zijn staatkundig gewigt niet aau zijne magt, maar aan zijne
ligging te danken, dewijl het doordringen der Russen naar 't zuiden