Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE CENTRALE HOOGVLAKTEN VAN KLEIN-AZië. § 27. 113
danao. De Solo-eilauden, tusschen Borneo en de Philippijnen.
UI. ONAFHANKELIJKE STATEN
De noordelijke hoek van Sumatra (bl. 96), met volkomen
onbekende binnenlanden, wordt ingenomen door het rijk At-
schin (1200 Q mijlen). De bewoners zijn stoute zeevaarders
en goede landbouwers.
Borneo's westkust, van kaap Kidorang noordwaarts, behoort
aan den despotischen sultan van Broenei. Dit land is rijk in
kostbare gewassen. Op de kusten worden paarlen gevonden.
Het westelijk gedeelte van P lor is (bl. 110) behoort aan
den sultan van Bi ma (op Soembawa), die den toegang zorg-
vuldig gesloten houdt. — Midden-Floris wordt bewoond door
drie niet te onderwerpen stammen.
D. WEST-AZIë.
West-Azië omvat het groote landgebied van den Archipel en
de Middellandsche zee in 't westen tot aan den Hindoe-Koe en
het Soliman-gebergte in 't oosten, van den Pontus, den Kauka-
sus, de Kaspische zee en den Oxus in 't noorden tot aan de Ara-
bische golf en den Indischen oceaan in 't zuiden. Dat al de
landen, binnen deze grenzen besloten, van nature zamenhangen,
daarvan levert de geschiedenis het bewijs. De heerschappij
der Assyriërs, Perzen, Macedoniërs, Arabieren strekte zich
telkens over geheel West-Azië, althans over het grootste deel er
van uit.
Bevat Midden-Azië de sterkste kontrasten in de vorming
van den grond, West-Azië vereenigt in zich de grootste verschei-
denheid zoo in horizontale als vertikale geleding. Ten opzigte van
den vertikalen vorm zijn hier digt bij elkander het plateau van
Armenië, de terraslanden van het Euphraat- en Tigris-stelsel, het
terrasvormige Syrische kustgebcrgtc, het tafelland van Klein-Azië
met zijne randgebergten en het Kaukasische Alpenland, alsmede
het Arabische hoogland. De buitengewone horizontale geleding
wordt veroorzaakt door vijf deelen van zeeën, die het vastland ver-
brokkelen, soms diep landwaarts indringen en even zoo veel zee-
wegen maken voor het groote verkeer der volkeren: de Pcrzisciie
PÜTZ, VERGEL. AABDR. 8