Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
110 KLEINE SOENDA-EILANDEN. § 23.
rijke literatuur in deKawitaal. b. Lombok (70 Q mijlen, '/I
mill. inwoners) heeft rotsachtige kusten en twee bergketens (gene
noordelijkeen eene zuidelijke), waartusschen eene in 't midden
oploopende vlakte. Overigens is het goed bebouwd. Dit eiland,
ook wel Salaparang en Sasak genoemd, wordt door eene straat
met sterke stroomen van Bali gescheiden, c. Soembawa (370
[J mijlen), door straat Alas van het vorige gescheiden, is een
bergland, dat minstens een dozijn vulkanen telt. Dit vruchtbare,
sterk bevolkte eiland wordt door de baai Soembawa (die in 't
noorden door het eilandje Mojo bijna gesloten is) bijna midden
door gedeeld. Aan de westkust het eilandje Sangar met den
vulkaan Tambora (9000'). d. Het weinig bekende Floris
(420 Q mijlen) is ih de lengte bergachtig, met vulkanen in't zui-
den en veel bosschen in het binnenland. Aan Nederland behoort
alleen het oostelijk gedeelte (Ende), waar men de stad L a r a n t o e-
ka (residentie van den gezagvoerder) heeft met eene bevolking
van 2000 zoogenaamde „zwarte" Portugezen. Yerder oostwaarts
liggen de Solor- en Aloreilanden, Savoe en Eotti, waar posthou-
ders gevestigd zijn. d. Soeinba (sandelhout-eiland) ten zuidwes-
ten van Floris, 108 Q] mijlen, voor zoo ver het bekend is, goed
bebouwd door Maleijers. e. Ti mor, zoo groot als Nederland,
wordt door eene bergketen gesneden en verder door kustgebergten
omgeven. Vulkanen worden er weinig gevonden; in het Neder-
landsch gedeelte heeft men er maar écn. Wegens dc gesteldheid
van den grond kunnen er niet anders zijn dan kleine rivieren,
maar deze heeft men er ook in menigte. Het land is rijk aan
kostbare voortbrengselen: goud, koper, sandelhout. In het zuid-
westelijk gedeelte, dat aan Nederland behoort, ligt aan den zui-
delijken hoek de stad Koepang, in den eenigenbelangrijken
inham van 't Nederlandsch gedeelte, daar het noordoostelijk
gedeelte aan Portugal behoort. Zie bl. 112. Nergens elders vindt
men eene haven of tamelijke reede.
6. Molukken of Specerij-eilanden (de Groote Oost).
Hiertoe behooren in ruimen zin al die groepen, welke van 't oos-
ten naar 't westen tusschen Nieuw-Guinea en Celebes, en vau 't noor-