Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BORNEO. VERDEELIXG. § 23. 107
het verval nog geen 150'. — Het geheele stroomgebied is allu-
viale grond, die nog bij veel andere rivieren gevonden wordt en
over het geheele stroomgebied op Borneo veel aanwezig is, want
de dalen tusschen de bergketenen zijn meest ondoordringbare
moerassen.
De K a p O e a s (Pontianak) ontspringt in het hart des lands
gelijk de Baritoe, met wie zij veel overeenkomst heeft in tal
van zijrivieren en in stroomgebied, dat ook zeer laag is en in den
regentijd overstroomd wordt. Valt de Baritoe in zee door twee,
de Kapoeas ontlast zich door zes armen bij Pontianak, vlak on-
der de linie. De Baritoe wendt zich geheel zuidwaarts, de Ka-
poeas rigt haren loop zuidwestelijk.
In de Ooster-Afdeeling stroomt nog de K o t e y naar 't zuid-
oosten.
Op sommige plaatsen treft men langs de kusten moerassen,
doorsneden door diepe rivieren; op andere weder heuvels. On-
der de weinige meren zijn de voornaamste Kinibaloe in 't
noorden en Dana o-M a l a y a in 't binnenland.
De inwoners (ongeveer 12'/2 niill.) bestaan uit vier of vijf onderschei-
dene (grootendeels tot het Maleische ras behoorende) stammen, waarvan
de voornaamste zijn: Dajakkers, moordzuchtige, weinig beschaaf-
de heidenen (de Islam is weinig bekend), beroemd om hunnen arbeid in
staal, de diamantslijpende Boeginezen, in het oosten de Pari, in
het zuiden de Bidsjasjoe.
V e r d e e 1 i n g.
Wester-Afdeeling. Deze bevat alle rijken langs de westkust
van kaap Datoe af zuidwaarts en is ongeveer 2800 □ mijlen groot.
Deze kust levert antimonium genoeg voor de geheele aarde. In het
noorden van dit gewest ligt het diamautrijke distiikt Landak,
met de hoofdstad van dien naam. Uit een mineralogisch oogpunt ver-
dient opmerking de zuidelijke staat Matan, met ijzermijnen, waar-
van de voortbrengselen in deugd hooger staan dan die van Zweden.
De resident dezer afdeeling woont te Pontianak (20000 inwo-
ners), aan de zamenvloeijing van de Kapoeas en de Landak. —
Sambas (10000 inwoners) aan de rivier Sambas. Montrado in
de Chinesche mijndistrikten. — Soekadoena, vrijhaven aan de
straat Karimata.
Zuider- en Ooster-Afdeeling. Deze wegens de vele rivie-