Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
JAVA. RESIDEKTiëN. § 23. 105
19. B a nj O em as (97 □ mijlen) heeft eeue zacht glooijeude, maar
rotsachtige zuidkust, waar men veel eetbare vogelnestjes vindt.
Hoofdplaats Banjoemas (10000 inwoners).
20. Soerabaya (105 □ mijlen) is over het geheel vlak tus-
schen de beide grootste rivieren van Java, behalve in 't zuiden,
waar het eenigzins bergachtig is. Vooral is de voormalige vlakke
residentie Grissee ongemeen viniehtbaar en dus veel land bebouwd.
De hoofdplaats is Soerabaya (met 90000 inwoners), de tweede
handelsplaats van Java, de beste haven. In Simpang woont de
resident. Grissee met zoutpannen in de nabijheid,
21. Passaroeau (111 □ mijlen) met een grootendeels woest en
onbebouwd zuider-zeestrand. Hier vindt men hooge bergen en diepe
dalen,vooral de vnichtbare valleijen in het T enger-gebergte (hooge
toppen: Ardjoeno 11200', Brama, Smeroe liog 2000' hooger) waar
de eenige (4000 a 5000) heidenen van Java wonen. Hoofdplaats
Passaroeau aan de Gembong, eene der aangenaamste plaatsen
van Java; MaJang.
22. Probolingo heeft met de beide volgende residentiën eeue
grootte van 258 □ mijlen. Hoofdplaats Probolingo.
23. Bezoeki heeft een vulkanischen grond, die in de vlakten
voor de koffijkultuur uitmuntend is. Hoofdplaats Bezoeki.
24. Banjoewangi met veelal woeste en onbebouwde streken,
digte bosschen, vulkanischen bodem. Dit en de twee vorige gewes-
ten zijn nog in hunne opkomst. Hoofdplaats dezer ass. residentie
Banjoewangi.
25. Tegenover de residentie Soerabaya, door de straat Soenda
gescheiden, ligt het eiland Mad o era (100 □ mijlen), bergachtig
en boschrijk, met een even weelderigen plantengroei als op Java
zelf. Er heerscht een levendige handel, vooral in Pamekassan,
dat (sedert 1857) onmiddellijk onder Nederland staat. Te Ban-
kalan woont de resident. Verder heeft men Soemanap en
A r O s b a y a.
3. Borneo,
even als Sumatra onder de linie gelegen, van Java door de Java-
zee, van Celebes door de straat van Makassar gescheiden en
door de Chinesche zee in 't noorden en westen bepaald, is het
grootste der Soenda-eilanden (bijna zoo groot als Duitschland
of gelijk 22 maal het moederland) en een der grootste van
de oude wereld (12 962 Q mijlen). Het vormt een vrij regel-