Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 JAVA. EESIDENTiëN. § 23.
leerplaatsen zoo rijke gewest wordt gesneden door het Padangsche
gebergte, waardoor de binnenlanden eenigzins rotsachtig zijn; voor
het overige vruchtbaar en boschrijk (djatihout, bet eigenlijke land
van den zwarten tijger), dus geschikt voor land- en scheepsbouw..
De welvarende hoofdplaats is Rembang (11000 inwoners), waar-
van de haven gedekt wordt door eilanden. L assem, aan de oost-
zijde, de havenstad Bantjar, Bodjo-Negora en Toeban.
12. Kediri (128 □ mijlen), waarvan de lage landen zeer ge-
schikt zijn voor den landbouw; de hoofdplaats van deu zelfden naam
ligt aau de gelijknamige rivier.
13. Madioen (100 □ mijlen). Hier zijn ten dienste van kui-
tuur en handel veel kanalen gegraven. Residentie-hoofdplaats M a-
d i o e n.
14. Patjitan (48 n mijlen). In het bergachtig land dezerass.
residentie wordt veel werk van djati-bossehen gemaakt. De stad
Patjitan heeft eene goedereede.
15. Soerakarta of Solo (112 □ mijlen en 600000 inwoners) is
bijna geheel door bergen ingesloten, die in 't zuiden nog weinig
bekend zijn. In de noorder keten ligt de Merbaboe en de Merapi
op de grenzen van Kadoe. De vele riviertjes, die van dit gebergte
komen en in de Solo vallen, veroorzaken eene zeer sterke strooming.
Aan het hoofd der inlandsche bevolking staat de Soesoehoe-
nan, die het rijk als leen van Nederland heeft. De hoofdplaats is
Soerakarta met 100000 inwoners.
16. Djokjokarta (36 □ mijlen), waar een sultan over de in-
landers heerscht, en in de zelfde betrekking tot Nederland staat als
de Soesoehoenan van Solo, is in't zuidwesten moerassig eu de
grond er minder gunstig dau in het vorige gewest. De hoofdplaats is
groot van omvang; de bevolking wordt op 80000 geschat.
17. Kadoe (40 Q mijlen). Door het waterrijke hoogland is deze
wonderschoone residentie eene van de gezondste en vruchtbaarste
streken van Java. Het geheele jaar door kan er rijst geplant wor-
den en steeds heeft men een goed gewas. Magelaug (4000
inwoners), de hoofdplaats, ligt 1000' boven de zee; niet ver van
hier staat nog een Brahminen-tempel van piramidaalvormige groote
basaltsteeneu.
18. Bagelen (57 □ mijlen) met eene moerassige zuidkust, is
iu 't noorden hoog en wordt ten oosten en westen door bergen
afgesloten. Hoewel de rivieren weinig beteekenen en soms geheel
uitdroogen, is de residentie bloeijend en slagen de kultures goed.
Poerworedjo, hoofdplaats.