Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
JAVA. RESlDENTlëX. § 23. 103
berg is tot eene aanzienlijke hoogte bebouwd. De vele rivieren, hoe
klein dan ook (de meeste zijn op eenigen afstand van de monding
niet eens bevaarbaar voor praauwen), de vulkanische warmte, eene
nijvere bevolking, dit alles verschaft hier bloei en eene welgesteld-
heid onder de bewoners, die overal in zigtbaar is en men in geen
ander gewest zoo aantreft. De resident woont te Tjanjor.
6. Chcribon (128 □ mijlen). Door den vruchtbaren grond is
de landbouw zeer toegenomen en met dezen de luchtsgesteldheid
veel verbeterd. Het vervoer der voortbrengselen, hoe gemakkelijk
ook langs het bevaarbare gedeelte der rivieren, maakt nog een aan-
tal lastdieren (buffels en paarden) noodzakelijk. De hoofdstad C h e-
ribon (10000 inwoners) ligt aan den militairen weg. Verder nog
Indramajoe met eene goede haven digt bij het hoofddepot
van 't zout.
7. Tegal (53 □ mijlen), ten oosteu van Chcribon, splitst zieh in
beneden- en bovenlanden, waar de vulkaan Slamat ligt. Onbe-
duidend stadje Tegal (7000 inwoners).
8. Pekalongan (29 □ mijlen), aan de noordkust, oostwaarts
van Tegal, met eene hoogst merkwaardige natuurlijke gesteldheid
van den bodem (men vindt meren, die ruim 500' boven den spiegel
der zee liggen) en zwavelbronnen in't zuiden. Hoofdplaats Peka-
longan en het bloeijende Botang, — Naar het zuiden voert de
meer dan 6000' hooge bergpas (de hoogste van Java) over het Dieng-
gebergte.
9. Samarang (186 □ mijlen) heeft veel afwisseling in den bouw
des bodems; bergen endalen, bosschen en plantaadjes verrukken
beurtelings het gezigt. Hier heeft men het belangrijke natuurver-
schijnsel van slijk- en modderspuwende vulkanen. In deze residen-
tie, in Banjoemas, Kedoe, Kediri en Djokjokarta worden veel over-
blijfselen van vroegere grootheid gevonden. De hoofdstad Sama-
rang (30000 inwoners) is de hoofdstapelplaats voor den handel
met de binnenlanden. Verder Salatiga in een waar paradijs, en
Ambarawa, eene vesting, die in geval van nood de geheele In-
dische legermagt kan opnemen.
10. Japara (92 □ mijlen) heeft langs de kust veel zand eu
moeras, maar in 't binnenland vruchtbaren grond. Het vormt bijna
een schiereiland. Op het tot deze residentie behoorende eiland K a-
rimon-Java vindt men eene goede ankerplaats. De resident M'oont
niet in de hoofdplaats Japara, maar te P a 11 i e, dat meer naar
't zuiden ligt.
11. Rembang (124 □ mijlen). Dit aan havens en geschikte an-