Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 SUMATRA. JAVA EN MADOERA. § 23.
gescheiden, bevat de Lainpongsehe distrikteu, die als zuidelijk ge-
deelte vau Sumatra met drie punten in de straat Soeuda eindigen.
De voornaamste kultures bestaan in rijst, katoen, koffij en thee.
d, Palembang. Waar deze residentie aan Benkoelen grenst, is
zij bergachtig, in het oosten rijk aan alluvialen grond. Geogra-
phisch bepaalt zij zich tot het vrij groote stroomgebied der Moesi,
die nog door eene noordelijke bergketen moet breken. Op de gren-
zen der Lampongsche distrikteu treft men bij het meer Kanau
eene zeer welvarende streek aan, waar veel tabak geteeld wordt.
De hoofdstad Palembang, in eene waterrijke streek, ligt 13 mij-
len van de kust aan de Moesi, telt 42 000 zielen en heeft zeer nij-
vere bewoners. De Chinezen wonen hier meest op schepen. Tot
deze residentie brengt men nog Djambi (ten noordoosten van Pa-
lembang) en Siak ten noorden; beide landschappen hebben zich
onder de opperheerschappij van Nederland gesteld, maar zijn wei-
nig bekend.
e. Ban ka, een op de oostkust van Sumatra gelegen eiland, heeft
aan de oostelijke zijde vrij hooge streken, doch langs straat Banka is
het laag en moerassig. In het binnenland heeft men den berg Maras
(2700'). Bekend is het beste tin, dat er in overvloed gewonnen
wordt (240 mijnen). Muntok, hoofdplaats. Met dit eiland komt
in vele opzigten overeen Billiton, dat niet minder hoog is. Be-
halve tin- (27 mijnen), vindt men hier nog ijzermijnen.
/. Bintang of Riouw, welks sultan in 1858 zijne souvereini-
teitsregten aan Nederland heeft overgedaan. Tot deze residentie
behoort nog Linga, dat bewoond is door zeeroovers. Op Riouw
wordt tin gevonden. Dit gebied van Nederland is zeer klein,
maar het gouvernement trekt de inkomsten uit geheel Bintang,
Op het eiland Tandsjoen-pinang ligt dc residentie-hoofdplaats
Riouw. (20000 inw.). Van hier komt veel peper.
2. Java met Madoera.
Java, ten zuiden van den equator, ten zuidoosten van Su-
matra, waarvan het door de straat Soenda gescheiden is, vier
maal zoo groot als het moederland, strekt zich van het westen
naar het oosten uit, vormt een langwerpig vierkant en heeft
zoo op de noord- als wxstkust aanzienlijke golven. De kust-
ontwikkeling is als 2:5. Vau den zuidwest- tot aan den zuid-
oosthoek is het 140 mijlen lang en van Japara uit (op de noord-
kust) gemeten, bedi-aagt de breedte 26 mijlen.