Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 BESTUUR. SUMATRA. § 23.
van het naaatschappelijk leven. Dit heeft zijne eigene regering en
vormt eene kleine republiek. Elk dorp kiest zijn eigen bestuur, dat
belast is met het ontvangen der belastingen en de handhaving
der orde, zoodat de geheele inlandsche bevolking onder hare
eigene hoofden staat, die aan de assistent-residenten, deze weder
aan de residenten ondergeschikt zijn, die op hunne beurt bevelen
ontvangen van het hoofd des bestuurs, den gouverneur-generaal.
Deze bekleedt in Indië de plaats van Nederlands koning, heeft
het beheer over het leger (28 000 man) en de vloot (29 sche-
pen, waarvan 24 met stoomvermogen, bemand met ruim 3000
koppen), en wordt bijgestaan door een raad van Indië 1). Verder
is het bestuur over de verschillende takken van administratie
(financiën, domeinen, kuituur, mijnen, enz.) aan bijzondere kolle-
giën opgedragen. Voor de regtsbedeeling zorgt het Hooge Geregts-
hofte Batavia, dat de vonnissen der Justitie-raden, der regtbanken
van ommegang (waarin steeds een lid van den Justitie-Raad zitting
heeft) en der mindere regtbanken kan wijzigen of vernietigen.
Welke zorg de regering ook aanwendt (er zijn ongeveer 500
scholen en grootendeels van den staat), steeds blijft het volkson-
denvijs op een \Tij lagen trap.
1. Sumatra.
Sumatra, 8000 Q mijlen groot, door den evenaar in twee
bijna gelijke deelen gesneden, strekt zich uit van het noord-
westen naar het zuidoosten en loopt dus ongeveer evemvijdig
met Malakka, waarvan het door de naauwe straat van dien
naam gescheiden is. Langs de westkust ligt eene reeks van
kleine eilanden en gevaarlijke klippen; maar toch vindt men er
goede havens. De oostkust heeft meer insnijdingen dan de west-
kust en is veel onregelmatiger; daar vindt men veel inhammen,
waarvan de meesten rivieren opnemen (Rokan, Siak, Kampar,
Indragiri, Djambi, Moesi), aan wier mondingen (Indragiri) men
nog eilandenvorming aantreft. Op de w^estzijde treft men veel
1) De geheele Indische handelsvloot telt echter 307 zeilen, waar-
onder 8 stoomschepen.