Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE DER VIJFDE UITGAVE.
Sedert C. Ritter door zijne „vergleichende Erdkunde" voor
het eerst heeft aangetoond, hoe de wetenschap der aardrijks-
kunde vatbaar is voor eene waarlijk vormende wijze van be-
handeling, hebben ook de schrijvers der aardrijkskundige leer-
boeken veelvuldig getracht gebruik te maken van die methode
en aan dezen tak van onderwijs niet „zoo zeer zijne hoo-
gere, als wel zijne ware beteekenis" te geven. Deze pogin-
gen bestonden vooral daarin, dat de topische en physische toe-
standen meer uitvoerig en de staatkundige aardrijkskunde slechts
bij wijze van schets werd behandeld. Anderen kwam het voor,
dat deze streng wetenschappelijke methode niet de eigenlijke
aantrekkingskracht bezat voor den jeugdigen geest, en zij meen-
den de vroeger gebruikelijke bijvoeging van natuurkundige en
historische aanmerkingen niet te kunnen ontberen. Zoo bleven de
geographische compendiën, althans de meeste, eene encyclope-
dische verzameling van opgaven uit de meest verschillende tak-
ken der natuurkunde, der geschiedenis van de staten, van de
beschaving, ja zelfs van de letterkunde, zonder ouderlingen za-
menhang, ofschoon C. Ritter zelf reeds in het jaar 183.3 in
eene in de akademie van wetenschappen te Berlijn gehouden ver-