Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 IiniALAJA-LAXDEN § 22.
staan, terwijl Bengalen, de noordwestelijke provinciën en de Pen-
gab door zijne Initenant-gouverneui's bestuurd worden. Bombay en
Madras hebben bijzondere gouverneurs, maar die ook in eenige
opzigten afhankelijk ziju van den gouverneur-generaal eu diens
raad.
Bijzonder verdienstelijk hebben zich de Engelschen jegens de In-
diërs gemaakt, zoo door invoering eener geregelde regtspleging
als door werkelijke verbeteringen in de volksschool en het
hooger ouderwijs.
Overzigt der afzonderlijke deelen van Britsch Voor-
Indië, ^
Het vastland van Indië is verdeeld in de Alpenlanden
van den Himalaja, in Hindostan en in het schiereiland
Dekan. Hierbij komt nog Ceylon.
A. De Himalaja-landen hebben, in weerwil van hunne aanzien-
lijke uitgestrektheid en ten deele groote vruchtbaarheid, toch nooit
veel beteekend in de staatkundige wereld. De verbrokkeling des
lands door de bergketenen, de groote afstand van het westen naar het
oosten (over 17 lengtegraden) verhinderden de vereeniging tot een
magtigen staat en zoo werden zij gemakkelijk van de groote staten
uit de lagere landen afhankelijk.
Aan den buitensten noordwestelijken rand van den Himalaja ligt
het kleine Alpeiüand van Kaschmir, dat van alle zijdeu door
bergen ingesloten is en (in de rigting van 't oosten naar 't westen)
besproeid wordt door den hier reeds bevaarbaren Boven-Hydaspes 1).
Het heeft door zijne hooge ligging en zuidelijke breedte een geluk-
kig, gematigd klimaat en werd eens in 't oosten en westen gehou-
den voor een in schoonheden der natuur onvergelijkelijk paradijs,
dat de Oostersche dichters met hunne gewone overdrijving „het
meesterstuk der natuur" genoemd hebben. In de hoofdstad S e r i-
nagor, die ook dikwijls naar den naam des lauds Kaschmir heet
en omgekeerd, worden de beroemde kaschmiren shawls vervaar-
digd, waarvoor de noordelijke grenslanden de wol leveren (zie
bl. 75).
De kleine staat Sikkim in de oostelijke groep van deu Hima-
1) Dat het rijk van den in 1857 overleden Gholob Sing, wien Kasch-
mir behoorde, ten onregte op bijna alle kaarten als een onafhankelijk rijk
voorkomt, en veeleer tot de schatpligtige staten van het Indo-Britsche
rijk behoort, zie Petermann's Mitth. 1857, bl. 522.