Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BRITSCH IXDië. STAATSREGELING. § 22. 85
komen; zij staan op den laagsten trap van beschaving. Bij deze drie
verschillende volksstammen komen dan nog de grensvolkeren, wel-
ke uit Achter-Indië in het oostelijke Indië, van het noordelijke hoogland
in het gebied van den Himalaja dringen en die, welke op de grenzen
tusschen de Irausche en Indische wereld wonen.
Het grootste gedeelte der bevolking behoort tot de Boedhaïstische
godsdienst (150 mill.); slechts ongeveer '/,c, hoogstens '/oder
bewoners zijn Mohamedanen, vooral in Pengab; daarbij komen nog
talrijke stammen, vooral in 't oosten, die zonder eenige beschaving
leven, en godsdienstige gebruiken hebben, zeer verschillend van die
der Hindoes. In weerwil van de talrijke zendelingsposten, heeft
het Christendom in Indië, vooral in zuidelijk Dekan en op de oost-
kust van dit schiereiland nog weinig uitbreiding verkregen, hoofd-
zakelijk omdat de stijve godsdienststellingen der Hindoes zoo innig
met hunne levensbetrekkingen verbonden zijn.
I. BRITSCn INDië.
Eritsch Indië („de parel aan de kroon van Groot-Brittanje")
wordt verdeeld in:
1. Eegtstreeksche bezittingen onder de drie president-
schappen van Bengalen, Madras en Bombay en de
beide vice-presidentschappen a. der noordwestelijke provinciën
en van Oude, en h. van den Pengab; in het geheel 40 000
[~| mijlen met 135 mill. inwoners.
2. Afhankelijke staten, die, ten gevolge van verdra-
gen, in meerdere of mindere mate afliangen van de Britsche
overheden, in 't geheel 30 000 Q mijlen met 50 mill. inwoners.
De Britsche regering onderhoudt in de onder hare bescherming
staande staten geen leger, maar neemt in geval van oorlog hunne
verdediging op zich, waarvoor sommigen geregelde schatting beta-
len, doch andere niet. Allen hebben het regt vau zelfverdediging en
onderhandeling met andere staten laten varen. Eenigen moeten, in
geval van oorlog, troepen ter beschikking van de Britsche regering
stellen.
Staatsregeling.
Nadat in 1858 het politiek beslaan der Engelsch-Oost-Indische
Compagnie heeft opgehouden, staat in Calcutta aan het hoofd der
tegenwoordige regering van Oost-Indië een gouverneur-generaal,
onder wiens onmiddellijk beheer Oude, Nagpoor, Pegoe, Assam