Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 5 ) '
Dit geeft eenen ruimen kring
voorden werkzamen geest. Uet-'
gene de beiioefte des eenen vor-
dert ^ levert de vlijt van den
anderen ; en wordt die behoefte
door velen gevoeld, dan bepalen
zich ook velen tot dezelfde zaak,
■om die behoefte geheel te ver-
vullen.
Van daar bestaat de Maatschap-
pij uit menschenvan verschillend
beroep. Men heelt regeringsper-
sonen , koraars van den Gods-
dienst, advocaten , procureurs,
notarissen, geneesheeren, hoog-
leeraren , rectors, schoolonder-
wijzers, landlieden, molenaars,
bakkers , grutters, slagters , tui-
niers, winkeliers, spinners, we-
vers , kleermakers, schoenma-
kers, metselaars, timmerlieden,
smeden, verwers, rietdekkers ,
A 3 kas-