Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
yOORBERIGT.
z.
(ie Jd&r etn hoekje ^ in dien varm 'waarin men
thans vde eerjle leesboekjes yir,dt^ zelfs een van
de Maatfchappij: tot Nut van 't Algemeen; —
rede genoeg, om te vragen, -«aarioe toch dit
btekje?
Zoodret het Spel- en Leesboekje van de Maat'
fchappij: tot Nut van 't Algemeen, uitgekomen
verblijdde ik mij, eindelijk een zeer doel'
matig boekje voor eerstbeginnende lezers te zul-
len vinden. Ik kocht, ik las dit boekje, en vond-
het op zich zelve fchoon; maar daar de Maat'
fchappij het tot een allereerst Leesboekje bejlem-
de, en dus voornamelijk voor kleine kinderen had
opgerigt, moest het ook aan dat vereischte vol-
doen; en nu verminderde mijne blijdfchap; want
veoreerst ^n ik mij , 7net de leerwijs in d&
Vaorrede, 'niet vfreenigcn; . ten tweede kwam. de
opklimming van het gemakkelijke tot het meer
moeijelijke mij niet zacht genoeg voor; daarin
meende ik te groote fprongen ie vinden; en ten
derde dacht mij dc inhoud van fommigc lesfcn,
te