Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 )
J?. Dac denkt (»ij dat zij rijker zijn dm tiwe oodert?
K* Zeker veel rijker«
B M»ar gelouft ^ij ook, dat die kosibiro kleederen, ge«
fcbiktcr en warmer zijn, dan uwe ^oed4;oopere kltedereo ?
K- Neen, onze kitederen zijn zeker warmer, en zoo-i^ijf
nit-t. \\ ij kuitoen met onze kieederea loopen en fpriogen, zon-
der dat zij ons hinderen.
B Runnea de voorname Heden, welke !n i^roote buizen
U'onen, ook meer dan ecue kamer tc gelijk bewonen, of te
gelijk in meer dan eene kamer zitten?
K» Wel neen, buurman! dat fpreekt van zelf,
B. Wel nu, wat hebben zij dus meerder dan gij? Cij zijc
in eene kamer, en zij ook! Maar wanneer rijke lieden eten»
dan denkt gij mogelijk dat het hun beter fmaakt, dan u, wan-
neer gij bij uwe ouders aan tafel zit.
K. Dat geloof ik oiet, want wii eten zoo gaarne en met
zoo veel fmaak, dat het niemand Uecer kaa fmaken.
B, Zouden de rijke lieden , ook beter en aangenamer op
hunne zachte en kostbare bedden rusten, dan gij op het uwe?
K, Dat is niet mogeU)k, want wij gaan des avonds vroeg
naar bed en flapen tot den morgen gerust en zonder wakker
worden.
B. Hebt ^ij dao geene redefl, om met uwe warme kleede-
ren , met uwe gemakkelijke kamer, met uwe goedfmakende
fpifzen en met uwe bedden, die u niet te veel broeijen, v6r-
genotgd t€ zijn ?
JC. Ja, wij zijn zeer vergenoegd.
B, Nu, kinderen! dan zijt gij waarlijk zeer rijk Want
geloof mij, tevredenheid is de grootfle fchat. En de menscli»
die te vreden is met hetgene bij heefc, is 4c rijk/Ie mensch.
48.
GEZEGDEN EN S,P REUKEN.
^in^u ^^ eep 'vetöiaiSl^ map ^
deefep ^ tieein oiidetw^J- meui affcj
^ankSaaticid^ aap.