Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 43 )
Kind. Ik ben daarom zeer blijde, dat wij fjreken
kunnen.
P'ader. Geen wonder, mijn kind! Maar weet ie-
mand uwer mij ook te zeggen, wat al de woorden,
die wij fpreken, te zamen genomen, uitmaken? Of
hoe al de woorden te zamen genoemd worden.
Kind. Ik weet het, vader! Jpmak,
Vader. Dat hebt gij zeer goed gezegd, mijn kind !
Maar de menfchen gebruiken niet altijd, om hunne
gedachten aan anderen bekend te maken, 'hoorbare
ti.-i:kenen; dikwijls bedienen zij zich van zigtbare. En
weet gij wanneer?
Kind, Wanneer de menfchen te verre verwijderd
zijn, om elkander te verdaan.
Vader, AVat doet men dus, wanneer men iets aan
een ander zeggen wil, die verre van ons is?
Kind. Dan fchrijft men eenen brief.
'Vader. Welk groot voorregt dus, dat kinderen
kunnen leeren fchrijven; dat wij onze hoorbare tee-
kens in zigtbare teekens kunnen voordellen. Die
zigtbare teekens zijn de letters, welke gij alien moec
opnoemen.
Kinderen. (Allen zeggen het Alphabeth op.)
Vader. Deze letters, mijne kinderen! brengen ons
een dubbeld voordeel aan; want wij kunnen door
dezelve onze gedachten aan anderen mededeelen, ea
ons geheugen te hulp komen.
Kind. Ik hoop fpoedig het fchrijven te leeren,
vader!
Vader. Iemand, die lezen en fchrijven geleerd
heeft, kan veel doen en zeer veel leeren. Maar hij,
die lezen noch fchrijven kan, komt zel'^en voort ia
de Maatfchappij;. hij kan geene wétenfchappen leerea
en nooit een kundig man worden.
45.