Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 42 )
Ons kleine grietje heeft, zoo als gij weet, zich
aangewend, om met eenen open mond te flaan, wan-
neer zij niets te doen heeft. Ilt heb iaar dik'.vijls
gezegd, dat zij die kwade gewoonte moet afleeren,
maar dikwijls denkt zij er niet om. Wanneer ik nu
zi« dat haar mond open flaat, dan 'behoef ik het
woord mond maar uit te Ipreken, en terftond doet zij
denzelven ,toe.
Kind. Dat geloof ik, want dan denkt zij aan hare
kwacte gewojonte.
Vader. Ziet gij nu, dat het woord mand haar her-
innert aan hare kwade gewoonte? Zoo herinnert mij
het teeken, dat hier op de lei ftaat, aan hetgene ik
morgen doen moet.
-Ik denk heden, dat ik morgen .eenige boomen moet
planten. Wat doe ik nu? Ik fchrijf het woord
op de lei, want ik weet, dat als ik morgen ochtend
hier zit en het woord boom lees, dat ik dan terftond
denk aan het .planten -der boomen.
Kind. Hé, vader! noemt gij de woorden ook tee-
kens?
Vader. In het -algemeen zijn het ook teekens, om
ons aan iets te herinneren of te doen denken.
Zoo ook zijn de woorden, die wij fpreken, hoor-
bare teekens, waardoor wij onze gedachten aan ande-
ren bekend maken.
Wanneer ik het woord hoofd uitfpreek, dan is dat
woord een teeken, voor allen, die het hooren, dat
ik ann het bovenfte gedeelte van het ligchaam denk.
En zoo een van u het woord brood Iaat hooren, dan
is dat woord het teeken voor mij, dat gij aan brood
denkt. Hadden wij deze teekens niet, dat is, konden
wij niet fpreken, dan konden wij ook onze gedach-
ten aan anderen niet bekend maken, en wij zouden
Hom bij elkander leven ats de visfchen. Welk een
allertreurigst leven zou dat voor meafchen zijn.
Kind.