Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 )
45.
schrift en spraak.
Een vader van verfcheidene kinderen, en die veel
te werken had, hing op zekeren dag in zijn woon-
vertrek eene )ei aan den muur. Den volgenden dag
fchreef hij daar met krijc een teeken op, later een
getal, daarna een woord en zoo iederen dag wat.
Ook wischte hij het eerst gefchrevene menigmaal met
een doek o'f fpons uit.
Tivee zijner kleine kinderen hadden dikwijls hun-
nen vader daaraan bezig gezien, en vroegen eindelijk:
wat beduidt dat, vader?
Vader. Die teekens,mijne kinderen! beduiden het.
gene ik denk.
Kinderen. Hoe, vader! dat begrijpen wij niet.
Vader, Willen wij dan eens met elkander daarover
fpreken? Roept dan al uwe broertjes en zusjes.
Kinderen. Zeer gaarne, vader!
Vader. Ik denk. heden aan iets; maar het kan
zijn, dat ik het over een uur weder vergeten ben.
Doch ik weet, dac ik weder terflond daaraan denk,
zoodra ik dit teeken zie. Nu wensch ik morgen we-
der te denken aan hetgene ik nu gedacht heb, en
daarom zet ik dit teeken op de lei.
Kinderen. Iloe heet dit teeken? vader!
Vader. Gij kunt het herinneringsteeken noemen,
omdat het mij morgen terftond herinnert, aan hetgene
ik nu gedacht heb.
Maar mij dunkt, dat fommige mijner kinderen dit
niet begrijpen.
Sommige Kinderen, Neen, vader! wij begrijpen
het niet.
Vader, Dan zal ik de moeite nemen, om het u
duidelijk te maken.
C 5 Or,s