Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 )
Vader, ^a/ op Ijft mctnr.ï tootöcn snllfic fiqu-
cru cn IcttfcsS gcjct/ aï^ uooöig i^/ cm öe eene
imint üan De anöci'c te cnDrrfcOnEiêu. (0oft torct
men DaarDoo? Ijoe Deel lift üjaarD i^; anDri\^ ge«
3e0D / l)ietieeï ieDcc toan Die fiunje^ gcIDen niccs
ten/ eri Dan Daac De naant geld.
Kind, Ban toaar fianit Ijet looojD munt, üaDer t
Vader. 39at f;u:;t gij nog niet goeo facg?i)^
pen. — ïJet toecft/ toaaröoo; men De figuccu o';)
Öet metaal maaht/ tjcet ocïömnnten. ®at ge«
feljieöt met oogmecli om De tc bepalen/
en te sorgen Dat nïemanö beDjcgen tUGiröf. ïjiec^
Doo? ftanu munten obereen inct milckcn, doclca
en het op iets gemunt hebben.
Kind. IDaac munt men Of£ SeïD-
Vader, ^n Dc nmnt," bn£ ij) De plaats toaac
Bet gcfebiebt.
Kind. <Cn aaii leien behoort Die numt?
Vader, ^n aïïc lanfeen beïiooct Die aan Dc
(©DecigljeiD; bij oii^ nan Denftoning.
iCind. .ilJogen Dan alle menfcljen/ Die lüiïicn/
geen gelD maften of nnmten^
Vader. Bol|i?eIit nitt; tuailt Dan toi'ccöen toij
5chet teïftensj beDjogen. .iSeen/ Dat op secc
5luace |i?af aan icDec berboDen.
Kind. 3E>at biiiD ift gocD/ DaDec I .ïBaac toat
t^ balécö gelD>
Vader. 3Dat i'^ geïö / Vuaarbcoi men beö^ogen
toocDt / en Dat Doo? balfcöe njinuer!? gmiaalu té.
Kind. .Il5aac oine Honing ftan innnci'^ niet
altijb bij ï)ct gelDmmitcn sijiH
Vader, 3t)at bcljoeft ooft niet/ Voant Dc c'Jc^
cigïjeiD (ïeït eenen perfoon aan/ Die Dat iuei-ft ges
Ijeeï beRiuiït/ cn Cfii pecroou ïjtci j,lt5unt^
niec^tec.
45-