Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( Î9 ;
44.
het gel d.
^rhcc fiitib fuEcIîJe gnccnc met gcliï. ®ötti 5911
baöec ccnsS tofle oocöeren tiftftorljt Ijaö / nt Daar«
öao? bfpl gclö te öui^ bjagt/ JciDe Saftob (500
Imte ÖEt ftiiiö) tabfc! mag ift Dît gelö teilen >
^c üaöec (iahö Ijct örra toc/ en 3ahob telöc Ijft
gelö op jijne tDöS?- ©00? iföfc Puft teïDc Ijy cni /
Sonöcc te 5îen/ of bet g?oot of hlcin toa^/ of
iöclhe toaacDe Det ßab.
gialwb! 5efbe De babec/ gg telt lioo? alle
ïten eeni gij jiet toel bat jij allen niet ban ftet«
jelfbe metaal jijn/ en ooft niet eben g?oot of
Staaac. gij fjebben bué niet bejelfbe fcoaarbe
©at 3ie ift ooft babec! anttooocbbe S^aftob/
maar ift ften be tuaarbe ban al be geibfluftften
nog niet. fóom ban irajn ftïnb! fternani be ba^
ber/ alé gjj bie gaa?ne toüt ftenncn/ jal ift u
bcsdbe leeten.
©e babfc lecrbe giaftob In fto?ten tijb al ïjet
gelb hennen. H^aac bij bit onbectDï)^ b'^ii) be
babec bifttoijl^ gcjegb: gij 5iet bat alle nuinten
berfcöillenb 51)11; betVoelft gaftob einbelijlt becö
bjagen: ï©at jijn bat/ munten/ babecI
Vader. <&ii boft tofl met b?agen/ mijn fihib!
Öct gelb fjfft munt; maac alle conbe (ïuftje^
goub/ 5tlbec of ftopec betf» gcfu munt.
Kind. ^a/ ombat ec geen bcelbje of geene
figuuc op (laat.
Vader, ©atcaabtgij. ^ebeelbje^/toapent*
je^ en lettec^ toonen on^/ bat trt fiuftje goub/
5ïlber of ftopec/ munt getoocben f^.
Kind. <tïn gelb ooft/ niet toaac babtc!
C 4 Va-