Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30
Zoon. Een flag op de tafel, vader!
Vader. Eigenlyk hebt gij den flag niet ge-
hoord maar het geruis , of het geluid ^ dat
door den flag werd voortgebragt. (Z)« vader
zingt ) Wat hebt gy op het oogenblik gehoord?
Zoon. Een toon.
Vader, l^an «xaar kwam die toon?
Zoon. Uit wwen mond^ vader!
Vader. (^De vader flrykt op de viool.") De
toon, die gy nu hoort, van waar komt die ?
Zoon. Van de viool, terwijl gij met den
Jlrykflok over de fnaren jlrykt.
Vader. (Z)e vader blaast op de fluit.') Van
Daar komt deze toon?
Zoon. Van de lucht^ vader! die gy in de
fluit blaast.
Vader. En hoe komt het nu, dat gy al die
onderfcheidene toonen en nog vele andere hoort?
Maar dit weet gy zeker niet te beantwoorden.
Zeg my dan eerst maar wat ons omringt, of-
fchoon wy het niet zien?
Zoon. De lucht.
Vader. En als die lucht er niet was, dan
zoudt gy den flag op de tafel niet hooren, of
geen fpelen op de fluit bemerken.
Zoon. Is de lucht dan oorzaak, dat ik de
geluiden met myne ooren kan hooren?
Vader. Ja, myn zoon! Het geluidgevend
ligchaam trilt; dit doet de lucht ook, zelfs
tot in onze ooren, en daardoor hooren wy.
Zoon. Ik dank vader! voor uwe leer-
ryke onderrigting.
44.