Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 24 )
eendragt maakt wagt.
De vader van een groot huisgezin bemerk-
te, dat zijne kinderen dikwijls zeer oneenig
waren; dat de een den anderen niet wilde
helpen., zelfs niet in kleine zaken.
Daarom liet hij op eenen tijd, dat de
kinderen allen te zamen waren, eenen dik'
ken ßok brengen. Wie van u, zeide hij,
kan dien ßok breken ? Ieder beproefde het,
maar niemand kon het doen.
Nu kinderen! ging hij voort, terwijl hij den
ßok tusfchen zijnen ßoel zette, trek allen te
gelijk. Dit deden zij, en terßond lag de flok
aan twee ßukken.
Ziet gij mijne kinderen, dat gij vereenigd
kunt doen, wat ieder afzonderlijk niet kan
verrigt en? Laat daarom uwe oneenigheid
en twisten na, en denk altijd aan de fpreuk;
eendragc maakc magr.
29.
god is goed en heilig.
Xicbt feinbcccn! alÏEl Imt gy ficïioEft R^jigt
np ban utoc nubcr^. Itoc tinberg ütlJomEn
|Èt ban iitoE niEtiEniEnfdjEn. H^aat allt^ toat
top nnabig ï)£tibEn/ hunnen bE niEnfcljEn niEt
maliEn; toant bJiE fcl^enht btn gjoei bet pïan-
tEn/ En luiE onbErïiDubt bE gEijEele toerelb?
boen geeuE nienfdjen/ bif boet Ocb.