Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c si )
XXXI'. LES.
Gevolgen gefchikte
vrijmaken leugenen
bedenken bedriegen
vervelen bederven
medeleerlingen vermeerderde
afgefcheiden uitdmkkelijk
tusfchenruimte mogelijkheid
verbüjfplaatfen onbarmhartig.
De ger/olgen der luiheid.
\
Klaas Vadfig was een jongen die nooit lust ia
bet leeren had. Altijd wist hij zich van zijne les,
die de meester hem gegeven had, vrij te maken;
en kwam het eens zoo ver, dat liij geene gcfchik-
te leugen meer kon bedenken, om den meester te
bedriegen, dan hield hij zich ziek, tot die dag
voorbij was.
Zijne medeleerlingen leerden hem dus, in korten
tijd, ver vooruit, waardoor hij de achting en lief-
de z'iins meesters verloor.
Omdat hij nu dikwijls niet wist, wat hij doen
zoude, en de tijd hem verveelde, begon hij ieder
te plagea en het goed' van anderen te bederven.
Daarom moest hij dan draf lijden; zoodat hij veel-
tijds , als anderen kinderen fpeelden, in een' hoek
zat te fchreijen. ' ^
Grooter geworden ziinde, vermeerderde zijn af-
keer van liet werken. Want om dat liij zich daar-,
jaan niet gewend had toen hij jong was, Honden'
iBu zijne handen vcilieerd.
XX'XIL