Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f =7 )
XXVII. L E S.
I) rei vrouw gedacht
naauwelijks ontvingen
ontdekken voorkomen
gevorderd gebreken
medebrengen verbeteren
onaffcheidelijk vooroordeelen
welgevalliger kundigheden
ligtgeloovigheid leerflellingen.
Mietje. Hebt gij al eens in mijn boekje gelezen ?
Naatje. Ja, gij waart naauwelijks drie Iniizea
ver, of ik was reeds bezig met zoeken naar de
plaatjes.
Mietje. Dan hebt gij net gedaan als ik, toen
ik het van mijne zuster ontving: eerst zag ik de
plaatjes en toen ging ik aan het lezen. —■ Zijt gij
al yer gevorderd?
Naatje. Ja, tot aan het plaatje daar het kruid
in den brand vliegt; ik geloof dat het op de helft
is. Morgen avond zal ik het zeker uit hebben en
u mede brengen.
Mietje. Ik heb veel uit dat boekje geleerd, wijl
daarin veel dingen voorkomen, waaraan wij ons
wel eens fchuldig maken, en dan zag ik hoe lee-
lijk het ftond en hoe flecht het was.
Naatje. Ja, onder het lezen heb ik ook dikwijls
gedacht, dat ik fommige van mijne gebreken daar-
in aantrof.
Dit gefprek hoorde de Breivrouw, die daarop
zeide: „ Juist, mijne lieve Kinderen! zoo moet
„ men altijd lezen. Men moet ziine gebreken zoe-
„ ken te ontdekken, en die trachten te verbete-
„ ren, dan wordt gij, tot bliidfchap van uwe
ouders 3 fpoedig brave kinderen! "
XXVIII.