Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
XXIIL LES.
Hon deti fpel
won der hjk
be roem de
ko, nij nen
fom mi ge
ei gen aar dig.
han dei wij ze
on der rig ting
vol ko men heid
ver fclirik ke lijk
al Ier lei ^
ce Ie den M
be wa ketip
pa tiij zen
wa gen tjes
ver meer de ring
bn der fchei, den ...
Ie vens be.fchrij vin^
o ver een kom ftig
ont nuch te rin gen.
Jan. Hebt gij van de kermis in het liondeii-
pel geweest. , ^
Piet. Ja, daar heb ik honden en apen allerlei
unsten zien doen; het was, heel mooi. Hoe kan
,e man de honden toch zoo leeren zou ik haast
eggen. ^
Jan. Door honger en flagen, Vriend l
Piet. Die arme dieren! ,
Jan. Ja wonderlijk is het, dat de dieren zoq
eleerd kunneh worden. Niet lang geleden heb
een boekje gezien, waarin levensbefchrijvingen
an beroemde honden ftonden. Dit moest gy van
wen vader vragen, dan zult gij heel veel moois
an honden lezen.
Piet. Ik dank u voor uwe onderrigting. Jan!
4aar zeg mij eens waartoe'de honden dienen.
Jan. Om huizen, hoven, wagens en (chepen te
ewaken, en om hazen, Iierten, konijnen, patrij-
cn m ander wild te vangen. Ook fpant men
/d, op fbmmige plaatfen, groote horijjcn voor
wagentjes of fleden, om die voort te ii-ekken of
ï (lepen^ 11
I B 4 xxiv;