Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
t )
XXII. LES.
Mo ge liik
gis te ren|| ■
ver trok keii
fchocn ma ker
inaac fcbap pij
nieuws gic rig heii
bor (lel ma ker
ge mak ke lijk
re de voe ring
ïie vens gaan de
ge beu reri
wan dd de
bor (lel wertc
ge flo ken
al ge meen
fma ke lij ke
var kens bor llelS
ver ga de rino;
te gen woor dig
eerst ko men de.-
Piet. Ik kom mogelijk een half nur te vroege
maar dat is door mijne nieuwsgierigheid; ik doe
u immers geeirbelet?
Jan. Neen, nu juist niet, maar het had toch
kunnen gebeuren; want mijn neef, met welken
ik gisteren wandelde, is even vertrokken. Nu
kunnen wii terftond over het varken fpreken.
Dit morfig dier is na zijnen dood eerst nuttig,
Geflagt zijnde, eten wij ziin vleesch en fpek, het-
welk voor velen een zeer fmakelijke fpiis is. Van
de haren zijns rugs maakt de borllelmaker alle
foortcn van borflel-werk, ook kan de fchoenma-
ker die ook niet misfen.
Piet. Hé, de fchoenmaker! wat doet die mct^
varkens-borftels?
Jan. Wel, hebt gij dat nog nooit gezien? Aan
ieder einde van den draa 1, welke hij gebruikt ^
wordt doot hem een borilel ^ezet, om gemakke-
lijk het gaatje te kunnen vinden, welke hij vooi\
af, met den eist, iu het leer gedoken heefi^ Dit
kunt gy icderen dag bij aUe fcho^mak^rs zkn.
xxin.^
1