Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ï^o )
XX. LES,
Weer loos ge von den
ge ko men be zwaar lijk.
af wach ten , ge go ten
be rig ten ver toe ven
be paal den door bren gen
ver tel len bij zon dei-
ge dul dig vrees ach tig
ge brui ken voor dee len
voor ge no men uit fiel len.'
Piet. Ik kom loopen als een paard, om bü
te wezen voor dat gij van huis gaat, wijl deze
morgen bij ons kts in den weg gekomen is, waa
door ik u bezwaarlijk Ipn afwachten.
Jan. En ziit gij dan nu gekomen om mij dat enki
te berigten, of kunt gij hier een poos vertoeven?
Piet. Ik ïiad voorgenomen, indien ik geen hir
der aan het een of ander toebragt, den door
bepaalden tijd hier te komen doóVJM-engen.
Jan. Dan zal ik toch met vertellen voortgaan?
Piet. Als het u belieft. Vriend!
Jan. Met zeer veel vermaak. — Ik moet
vertellen van het fchaap, niet waar? Het fchaa
is bijzonder geduldig, . vreesachtig en weerloos
Vele ziekten treffen dit dier; zoo dat het de hul
van den mensch het meest noodig heeft; maa
ook niets wordt aan hetzelve gevonden, dat d
mensch niet kan gebruiken. Zijn melk, vleesch
wol, vel, pooten, ooren, ja zelfs de darmen
alles is ons ^n dienst.
Piet. Werke groote voordeden brengt ons da
het fchaap aan! maar waartoe wordt die alles ge
bruikt ?
Jan. Dit te vertellen zou ons te lang bezij
houden 5 waarom ik het tot morgen zal uitftellen.
' XXI