Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f 19 )
XIX, LES,
Uit roer. fncl heid
■fpoe dig vol doen
yer maak ^ mid dag
trek ken lig chaam
ma tras feil rij paar den
da dc lijk bar ba rij e
En ge jand voor ne men
ver fchaf feu nut tig heid
Sie de ren hin de ren
voor dcc Icn Itrijk flok ken
rj nieuws gie ri^ hcïd, voor ge no men
ii vier voe^ ti ge ge hoor zaam heid.
Ï ras '
jjan. Om uwe nieuwsgievigheid te voldoen heH
\ voorgenomen iedcren middag een half uur bif
! te komen praten; mits ik u of uwe ouders n?et
ändere.
i'iet. Groot vermaak zult gli mij verfdiafFcn;
; ï gij dit voornemen ten uitvoer brengt.
'^Jan. Kom, dan begin ik maar dadelijk van het
ard.
Het paard is liet fraaifle onder de viervoetige
;ren, en door zijne flerkte, ihelheid cn gehoor^
amheid den mensch zeer nuttig. Het dient tot
den, trekken en dragen. Zijn ligchaam geeft ook
Ie vo0rdeelen , want van de ftaart en manen.
' lakt men ftriikftokken, knoopen, zeven, matras-
5, enz. Van het vel bereidt men celeer, en van
n hoef komen kammen. De beste rijpaarden zija
Arabie , Barbarije , Engeland en Spanje. —•
iicht gij wel dat het paard pns zoo veel voor-
^èlen aanbragt?'
Neep 3 dat had ik niet durven daikcfl.