Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
Woordcn van H'ce^ drk en mcer ^hergrepcn*
Mis-fen ma ken
ge - bruik vrieiid fchap
bood-fchap ver wacht
ge-hoord ter Itond
dank-baar-heid on dank baar
ver-tel-len be pn nen
be-loof-dct na me Ujk
e-ven-wel ont moe rcn
op-ge-fchre*ven voor ge ko inea
Piet. Zoo, vriend Jan! mag men n evenwel
ens ontmoeten? ik had al lang een boodfchap van
verwacht; gij zijt geen man van uw woord. —
oen ik laatst bij u was beloofde: gij mij een boek-
waarin gij iets opgefchreven hadt, ov^r de koe,
et paard enz. maar tot nog toe heb ik niets ont-
an^en. Gij zijt het immers niet kwiit
Jan. Neen, Pieter! maar wist gij niet dat ik u
ezegd had, dat ik het nog in geen week icon
lisfen? fchoon ik het zeker evenwel eerder zou
ezonden hebben, ware het niet dat mij iets an-
,ers in den zin gekomen was, namelijk, om u al
/at ik gehoord heb van tijd tot tijd te vertellen,
ijt gij hiermede te vrede, dan beginnen wij,
^ oodra ik weer bij u of gij bij mij komt, nu
loet ik terftond naar huis,
Pier. Zeer goed. Vriend! met dankbaarheid zal
k van uwe vriendfchap gebruik makesu
B XVIIL
1