Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
X V. L E S.
Lan - gêr , ge - weest
groot-fte aan-.zien
vin- den waar - op
va-ders r vvel-ni^
wa-,re,n ge-weest
^an - diïcht laat-fl^n
waax-lic,hoi.iwt ver -.keerd
flren.- ge üraf.fe
al - les óm-trent
zd- ven nie-.niand ) ge r.Iuk
zeg.gen ,
fchen-ken fclia-jinen
droef-Iieid
los-heicj
les-fen
ontrdejct
zon
ge-,lQï)f
ge-'dr^agd
verrkeerd .
ge-wenscljt (
zwie-rep
fcïie-rQp.
y)
»
Toen nu Jalcob meer .dan een uiir .in den groot-
tien angst en vrees was geweest, fprak zijn Vac^er
lem dus aan: „ Ik kan uwe droefheid hiet lanÊ^er
aanzien , Jakob. Gij hebt .door uwe 'losheid Atn
brief verloren, lïia^r ik heb ,dien .w^r .gevion-
„ den. Los Kind.! >y^r\rprp ^cjit gij^ de- Jerf^n uws
Vailers zoo weinig? Waarom zijt .gy zoo Jos
en zonder aandacht? — Geloof rtrii, ten -laat-
,, lie waarlchouw il: u, dc ;eerfte reize, dat^^ij
L u voeder zoo los ffi verkeer^ ..gedraagt,, -^hit
^ gi} mijne fircnge ftraffe voel^- Öie-.all^s di?eii
wil en onirreïu alles oriacJu?aam verkeert,
maakt zich'-zelven cn-anderen ongelukkig."
,De lts had bij Jakob een gewensdit gevoli?»
rpij werd van tijd-tot ,tijd bet-ereij lette-ten laatftp
oo naauw op zich .zelvcn, dat nienjand meer .kon
j;|.eggén: „ Jakob doet dit of dat hetwelk uiet
f XVI,