Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( u >
iiv: L É i:
.1 {' Ge . , wach r^Q
blij - yen trap-peg
ligr.gen . ' one - fteld me - dè
fdim-dig ka - mer naauw ? lijks
te-rug ' zei - de ge - ven
waar-M^r ftui-ver , be - taaW
ter - \fujl door-zocht j mis-.drijf
zak-ken vin-den . ftraf - feri
heb'-befi' mof - gen" den - kén
zuch-te ' kerm.r_de '' fmeekrte
fchrej. 'de be-gre^ep- ver-ji^
en los 'li^d . wij - ten.

, De .Vad^.i die den man niet den brief_ gezien
hady, en n\i : met! ongeduld - waditté , giiig naar.
éepeijn, öia te' zien ^waar de 'brief zoo'lang bleef,
eq .èiet , daar vo'n(;i'hij hem op-de trappen van de
liggen/^ On neemt "^hij ' öien op en gaat
Q^ar/z^rie .kamei'^' dan, zoodra' Jakob weer terug
was^. -Vraagt de Vader: Jakob |iebt gij ook een'
„ Uian iiKt 'eenen brief , ge^lp-?'^; —■ Ja,"
^eide Ja'kpyj ,, hij heeft my eenen brief gegeven ^
„ waarvoor ik twaalf ftuivers betaald heb. "
Tervvjijl hij dit. zeide doorzocht hij zijné zékken $
^^ar kön geen* brief vindeQ. Toen zeide de Var
^^r op éenen. "ftra^^en toon: ik moet den brief
„ aanftonds hebben." Men .kan döiTken in weHc
éÊiiAn angst Jakob was, Hy zuchtte, ^kermde,
fn;ie,ei>te, fchreide, maar de 'b.rief vvas en. bleef
ty.eg. Nu .begreep liij wel dat lüj dien, verloren
h^d 5 m^r wist niet waar zoo En dit was
eijkel -aan zijne losheid (e wrïten, Kiüd^i'cn!
XV.