Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 13 )
XIII. LES.
Va-der Ja-kob ee-neri
brie-ven krij-geti waar r uit
koop - man ko • men ge-maakt
mor - gen fpeel - de naauw - lijks
zei-ven mij - nen Va-der
zei - de ge - ven im-mers
her-nam ftiii - vers ge-zind
ter - ftond zij - nen bren - gen
hoor - de mu - zijk ja-gers
trok-ken kij-ken zon - der
den - ken be - ftaan toe-(land '
moe-ten rij - ken groo-ten.
■MM
De Vader van Jakob moest op een' tijd een'
rief krijgen, waaruit hij zou zien of bij rijk of
rm was; wijl een groot Koopman een bankerot
emaakt had. Öp een morgen komt een man met
rieveh in de hand. Jakob fpeelde aan de deur,
n naauwlijks ziet hij denzelven of vraagt: « Hebt
, gij eenen brief voor mijnen Vader ?" „ Ja, "
eide de man, „ hier is er een, maar ik mag dierf
, aan geen kind geven.'^ „ Wel ik ben immers geen
kind meer," 'hernam Jakob, „ hoe veel is dé
, vraeht?" „Twaalf ftuiyers," zei de man. Jakob
af die en liep met den brief weg. Nu was hij
vel gezind den brief terftond bij zijnen Vader té
rengen, maar juist hoofde hij het muzijk van dd
. igers die doortrokken. Fluks fprong Jakob daar-
een, en ging kijken, zonder öp iets te denken.
Hoe los was dit beflaan van Jakob, Kinderen! tó
-leer daar hg den toeftand van zijnen Vader wist.
XIV^