Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( la )
XII. LES,
Va - dep. dik-wijls zij-nen ^
Ja - kob ge-poogi din - gen
wen-nen ver - geefs veel - tijds
hoor "de ge-dfag duurrde
ja-ren den" ken,
zeg-gen jam - mer jon - gen
fcba-de wor-den lie - ve
kin -ders an - der on-deugd
wen - nen ze P ker OU-ders
mees-ters ge-acht be - mind
val - len bren - gen wij - zer
wor-deii dra - gen zor-^en.
De Vader van Jakob had dikwijls gepoogd zljr
oen zoon dat kwaad af te wennen, doch te ver-
geefs. Het ging met Jakob zoo als het veeltijds
gaat, hij hoorde wel, maar gedroeg er zich. niet
naar; en dit duurde tot hij tien jaren oud was,
Toen viel er iets voor, dat hem tot denkes
bragt, gelijk _ ik u zal zeggen. — Jammer wa^
het van dien jongen, dat hij door fchade wijs
moest worden.
Draagt gy zorg, lieve Kinders! van u niet aan
pene of andere ondeugd te wennen; dan wordt gij!
sjeker van ouders en meesters geacht eu bemind,
XIIIJ