Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
te ingewikkeld gefchreven en door vele tusfchen
inflcllingen yaer een jong kind te moeijelijk ge-
maakt te zijn, zoodat ik het ah ten allereerst
Leesboek ter zijde lag.
Nu zag ik rond naar een (_volgens mijne ge-
dachten') meer gefehikt allereerst Leesboekje, om
dan dat van de Maatfchappij als een tweede
daarop te laten volgen; doch waar ik zocht of.
niet, nergens vond ik hetgeen ik wenschte; het.
eenc bevatte te weinig het andere tè veel, zoo-
dat mijn oogmerk geheel verijdeld werd. — Nu
dacht ik, bleef mij niets anders over, dan mij-
ne eigene krachten te beproeven; en daar ik
voorheen reeds een werkje van dien aard, tot
een ander einde had opgefleld, nam ik dat in
handen, veranderde het een weinig en bood het
toen ter drukperfe aan.
Ziet daar de redenen, waarom dit boekje dien
genen wordt aangeboden, die nog geen allereerst
Leesboekje, voldoende aan zijn oogmerk, kon
vinüen. Kan dit die plaats aanvullen, dan is
mijn doel bereikt.


r. LES.