Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
lu deze overtuiging werden bovengenoemde scliool-
loeken, en wordt ook dit werkje uitgegeven. Geenszins
als iets nieuws, iets oorspronkelijks; maar llootelijk
als eene handleiding lij het mondeling onderwijs.
Mondeling, en nooit anders, moet men tlteoriën on-
denoijzen; men moet, vooral in de wiskunde, tot in
H oneindige Mrhalen; rekenschap vragen en genen
van ieder denkbeeld, ieder woord. En dan, zóó ver-
klaard, opgehelderd en van alle zijden besproken,
geve men den leerling datgene van het behandelde in
handen, wat hij bewaren moet.
Hoog staat lij den opsteller het voortreffelijke
werk van de Gelder : Allereerste gronden der
Cijferkunst, aangeschreven, dit is blijkbaar op iedere
bladzijde van dit geschrift; doch Itet is geen school-
loek in den eigenlijken zin, en daarvoor ook niet
lestemd. Veel goeds is er overigens over hetzelfde
onderwerp uitgekomen; doch voor zoover den opsteller
bekend is, niet in dezen geest, in dezen vorm. Kin-
deren lezen geene afgetrokkene beschouwingen, hoe
duidelijk ook voorgedragen; en allerminst over eenig
deel der toiskunde. Alle uitvoerigheid in dezen is
verloren arbeid niet alken, maar brengt verwarring
te toeeg in het onderscheiden wat zij moeten van buiten
leeren, en wat niet.
Ofschoon hier van kinderen gesproken wordt, meene
men echter niet, dat er leerlingen van de laagste