Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
het bijval zou vindemi, oindat er de methode in gevolgd
is van den verdienstelijken Onderwijzer Puikers , in
zijn werkje over de Nederduitsche taal-, waarvan
reeds zoo vele uitgaven noodig waren ^ en dat nog
altijd druk gebruikt wordt. Ik mögt dit venoa^hten^
toen eene tweede oplage noodig was geworden van
mijne Grammaire Française à l'usage des Instituts,
insgelijks zonder mijnen naam^ in 1840, bij de
Erven garïman uitgegeven, i) Immers is in dit
schoolboek dezelfde leerwijze gevolgd; alleen is het
uitvoeriger dan het meergenoemde werkje van puikers ,
waarvan eene meer volledige uitgave tot dusverre een
onvervulde wenscli bij vele Onderwijzers bleef.
Men moet zelf^ en, gedurende vele jaren hinderen
onderwezen hébben^ om innig overtuigd te zijn., hoe
bezwaarlijk ynen er hen toe kHjgt, om goede, juiste
definitiën te geven. Al begrijpen zij de zaken, dan
ontbreken hun nog de woorden om zich behoorlijk
uit te drukhe^i. En hoeveel hangt er van eene juiste
bepaling tot goed verstand eener zaak niet af? Hier
raoet men dus het geheugen inroepen; alleen langs
dezen toeg slaagt men er in om d&n leerling., voor
V vei'volgprijs te doen stellen op eene duidelijke
en gepafte omschrijving van H geen men bespreekt.
1) T)e tweede druk is bezorgd door Schalekamp, van de
Grampcl en Bakker, te Arasterdam,