Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
YOORBERIGT.
Het werkje, dat hiermede den Onderwijzers wordt
aangeboden, heeft zijn ontstaan te danken aan dictees,
die ik gewoon was mijnen leerlingen, hij het Onder-
wijs in de Rekenkunst, te geven. Lit heb ik jaren lang
volgehouden, tot dat eindelijk het veelziTis gebrekkige
van dit hulpmiddel mij tot de uitgave er van deed
hesluiten: meer dus met het oog op mijne school, dan
met het doel om hierdoor in eene behoefte van an-
deren te voorzien. Veel minder nog was mijn oog-
merk om als schrijver op te treden; daartoe is een
opstel als het volgende waarlijk weinig geschikt.
Mijn naam bleef dus achterwege, en alleen het drin-
gend verzoek van den veel geachten' Uitgever deed
mij toegeven, om hem voor dezen tweeden druk te
plaatsen.
Doch al is dit opstel niet onmiddelijk voor de pers
geschreven; noch hij de uitgave er van allereerst op
het publiek gezien, moest ik echter vermoeden dat