Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
h. De Logarithmen dienen, on- A B
der anderen, om de vermenig- 9 512
vuldigingen en deelingen der 10 1024
getallen, met behulp der loga- 11 2048
rithmen-tafels, door slechts eene 12 4096
optelling en aftrekking van twee 13 8192
getallen uit te voeren. 14 16384
c. Eerste Eigenschap. De som 15 32768
van de logarithmen van twee. 16 05536
drie of meer getallen, is de loga- 17 131072
rithmus van derzelver product. 18 262144
d. Tweede Eigenschap, Het 19 524288
verschil van de logarithmen van 20 1048576
twee getallen, is de logarithmus 21 2097152
van derzelver quotiënt. 22 4194304
e. Derde Eigenschap. Het 23 8388608
duhhel, drievoud, viervoud, vijf- 24 16777216
voud en «-vond van den loga- rithmus van een getal, is de 25 33554432
26 67108864
logarithmus van het vierkant. 27 134217728
de kubus, de vierde, vijfde en w^e magt van dit getal. 28 268435456
29 536870912
ƒ. Vierde Eigenschap. De 30 1073741S24
helft, een derde, een vierde, een 31 2147483648
vijfde, en, in 't algemeen, een »de 32 4294967296
gedeelte van den logarithmus van 33 8589934592
eenig getal, is de logarithmus 34 17179869184
van den quadraata-, den kubus-, 35 34359738368
den vierde-, den vyfde-, en, in 36 68719476736
't algemeen, van den »den magts- 37 137438953472
wortel uit dit getal. 38 274877906944
39 549755813888
40 1099511627776
41 2199023255552
42 4398046511104
........ 43 8796093022208
44 17592186044416
45 35184372088832
46 70368744177664
47 140737488355328
48 281474976710656
49 562949953421312
50. 1125899906842024.