Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
uoemt men het derde evenredige, en het tweede,
het midden-evenredige getal.
ƒ. Er kan bij deze soort van evenredigheden vrage
zijn naar het derde evenredige getal twee gegevene
getallen; en naar het midden-evenredige getal tus-
schen twee gegevene getallen.
g. De voornaamste van de eigenschappen der meet-
kunstige reeksen is deze: Het product van de uiterste
termen eener meetkunstige reeks is gelijk aan het
product van elke twee termen, die even ver van dc
uiterste termen verwijderd zijn.
h. Uit deze eigenschap volgt, dat men de som kan
vinden van al de termen eener meetkunstige reeks.
Men volge daartoe dezen regel: Verhef de reden der
reeks tot eene magt, waarvan de aanwijzer gelijk is
aan het aantal der termen; verminder deze magt met
de eenheid, en deel het verschil door de reden der
reeks min de eenheid: het quotient der deeling moet
met den eersten term der reeks worden vermenigvul-
digd, en het product zal gelijk aan de som zijn.
Logarithmen. A B
§29.
a. Logariihmen zijn kunstgetallen, 2 4
welke ontstaan uit de overeenkomst van 3 8
de rekenkunstige reeks: O, 1, 2, 3, 4 16
4, 5, 6, 7 enz., met eene opklim- 5 32
mende meetkunstige reeks, welker eerste 6 64
term de eenheid is. (Zie hiervan een 7 128
voorbeeld in nevenstaande tafel.) 8 256