Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
reeksen, zijn de twee volgende wel de voornaamste.
ƒ. Eerste Eigenschap. De som der uiterste termen
van eene rekenkunstige reeks, is altijd gelijk aan de
som van twee van derzelver termen, welke even
ver van de uiterste termen afstaan.
g. Tmede Eigenschap. De som van al de termen
eener rekenkunstige reeks, is gelijk aan de som der
uiterste termen, vermenigvuldigd met de helft van
het aantal van al derzelver termen.
h. Een onmiddeHjk gevolg der tweede eigenschap
is: dat men, zonder dadelijk op te tellen, de som kan
vinden van al de termen eener rekenkunstige reeks.
§ 28.
a. Eene meetkunstige reeks is eene rij van getallen,
in welke elke twee op elkander volgende termen,
overal in de geheele uitgestrektheid der reeks, de-
zelfde reden of verhouding tot elkander hebben.
b. Men onderscheidt haar, even als de reken-
kunstige reeksen, en om dezelfde reden, in op-
klinmende en afdalende reeksen.
c. Eene meetkunstige reeks is eene aaneenscha-
keling van gedurige evenredigheden.
d. Eene gedurige evenredigheid bestaat uit drie
getaUen, van welke het eerste staat tot het tweede,
gelijk het tweede tot het derde getal.
e. Het derde getal eener gedurige evenredigheid,