Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
en de hoogere magten van de termen eener getallen-
evenredigheid, zijn insgelijks evenredig.
1i. Zestiende eigenschap,. De quadraats-en kubus-
wortelen uit de termen eener getallen-evenredigheid
zijn evenredig.
§ 26.
a. Eene aarases^eic/^a/teZi^e evenredigheid ontstaat,
als drie of meer redens aan elkander gelijk zijn.
h. In elke aaneengeschakelde evenredigheid is de
som van al de voorgaande termen tot de som van al
de volgende, gelijk een voorgaande term van eene der
redens tot den volgenden term van diezelfde reden.
c. Uit deze eigenschap volgt, dat elke aaneenge-
schakelde evenredigheid tot eene eenvoudige, gewone
evenredigheid kan herleid worden, en dan ook al de
eigenschappen van deze bezit.
d. Deregel, waarin vraagstukken voorkomen, tot
welker oplossing meer dan twee gelijke redens noodig
zijn, noemt men gewoonlijk den kettingregel.
e. Eene omgekeerde evenredigheid ontstaat, als de
eerste term staat tot den tweeden, gelijk de vierde tot
den derden term.
ƒ. Eene omgekeerde evenredigheid wordt in eene
regte verandert, door eene harer redens om te keeren.
g. Hieruit moet volgen, dat zij, omgekeerd zijnde,
insgelijks al de eigenschappen der gewone evenredig-
heid bezit.