Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
§ 25.
a. Negende Eigenschap. In elke getallen-evenre-
digheid staat de som der termen van de eerste reden
tot het verschil der termen van diezelfde reden,
gelijk de som der termen van de tweede reden tot
derzelver verschil.
h. Tiende EigenscJtap. In elke getallen-evenredig-
heid is de som der voorgaande tot de som der
volgende termen, gelijk een voorgaande term tot
zijn' volgenden.
c. Elfde Eigenschap. In elke getallen-evenredig-
heid is het verschil der voorgaande termen tot het
verschil der volgende, gelijk een voorgaande tot een'
volgenden term.
d. Twaalfde Eigenschap. In elke getallen-evenre-
digheid is de som der voorgaande termen tot der-
zelver verschil, geKjk de som der volgende termen
tot derzelver verschil.
e. Dertiende Eigenschap. Als men de overeenkom-
stige termen van twee of meer getaUen-evenredig-
heden met elkander vermenigvuldigt, maken de pro-
ducten altijd eene nieuwe getallen-evenredigheid uit.
f. Veertiende Eigenschap. Wanneer men de over-
eenkomstige termen van twee getallen-evenredigheden
door elkander deelt, dan zullen de quotienten eene
nieuwe getallen-evenredigheid uitmaken.
g. Vijftiende Eigenschap. De quadraten, de kuben