Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Auteur: Ouwersloot, D.
Uitgave: Haarlem: A.C. Kruseman, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7134
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201744
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het onderwijs in de theorie der rekenkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
klassen mede bedoeld worden: stijl, inrigting en
omvang van dit werkje, zouden het trouwens weder-
spreken. Neen, een geregeld ondertcijs in de theorie
van de rekenkunst kan men, met voordeel, eerst
aanvangen, als er reeds tamelijke vorderingen in ie
praktijk zijn gemaakt', als de leerling dom- 3elf
handelen, door aanschouwen, genoegzaam onttcik-
keld is, om afgetrokkene redeneringen te begrijpen.
Het oorspronkelijk opstel bestond uit vragen en
antwoorden; doch spoedig leerde mij de ondervinding,
dat de leerling aan den vorm der vraag bleef hangen;
en het antwoord faalde te dikwijls, als de vraag
anders werd ingekleed.
Mijn doel met dit werkje opengelegd hebbende,
wensch ik het ook van dit standpunt beschomod, be-
oordeeld en gebruikt te zien. Indien ik door hetzelve
moge bijdragen tot het gélukkig beoefenen eener we-
tenschap , zoo belangrijk als de rekenkunst is, dan,
loaarlijk! zou ik geen' overtolligen arbeid hébben
verrigt.
O.