Boekgegevens
Titel: Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Auteur: Rijkens, Roelf Gerrit
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1841
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7683
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201740
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
55.
NOG IETS VAN NEDERLAND.
De Pro vinei ca Gró ningen, Friesland, Holland
en Zee land heb ben veel klei en niet veel zand-
en veen grond. Die grond Ié vert veel zwaar kó-
ren op en men vindt er bes te paar den, koeijen ,
fchi pen en Zf/ij nen.
Dren the, O ver ijs fel, Gel der land en Noord-
Brd band Ié ve ren veel zand grönd en ook veen-
grond öp.
Dé ze Pró vin ci ën bren gen veel rog ge , boek-
wcit , vlas, aard ap pe leu en ooft voort.
De voor naam lle n' vie ren van Né der land zijn :
de R-ijn, Waal, Lek, Maas, IJsfel, Schelde, enz.
O ver het ge heel ge nó men is Né der land een
zeer vruchtbaar land.
Men doet er veel han del , en de fcheep vaart
wordt er zeer be har tigd.
In geen land wordt de wel dd dig heid zoo be-
oe fend als in Né der land.
Vreemde volken getuigen het, dat het Né der-
land fche volk zeer Gods dien flig en ver draag zaam
is , en uit munt in goe de zé den.
Mogt ook ik meer en meer itré ven , öm door
gods vrucht en goe de zé den on der dit volk uit
Ite niun ten.